Zum Hauptmenü Zum Inhalt

Bosnisch, Kroatisch, Serbisch – Informacije na bosanskom, Инфо ин Сербиан, Informacije na hrvatskom jeziku

Menschengruppe lächelnd, © shutterstock (Rawpixel.com)
© shutterstock (Rawpixel.com)

Dobrodošli u institut za žensko i muško zdravlje

Nudimo Vam podršku i sav(j)etovanje na razlićitim jezicima vezano za razlićite teme, koje se odnose na t(ij)elesno i psihičko zdravlje.

Kod nas možete dobiti:

  • lično, telefonsko kao i sav(j)etovanje putem inteneta ili elektronske pošte
  • kurseve i grupne ponude za žene i d(j)evojke, muškarce i dečke
  • raznovrsne zdravstvene radionice/seminare
  • informativna predavanja vezana za muško i žensko zdravlje
  • razne zdravstvene projekte za razne ciljne grupe

Naša sav(j)tovanja i podršku kao i kurseve i radionice vodi stručni i interdisciplinarni višejezični tim. Tim čine stručnjaci iz razlićitih zdravtvenih oblasti.  

Kod nas ste na pravoj adresi, ako trebate podršku i pomoć u kriznim situacijama. Kod nas se možete informisati/ informirati ili razm(ij)eniti mišljenja i iskustva sa drugima kao i upoznati druge žene/muškarce i sa tim jačati vaš os(j)ećaj vlastite vr(ij)ednosti i vaše zdravlje. Stojimo Vam na raspolaganju za pitanja i probleme iz različitih zdravstvenih oblasti:

  • t(ij)elo i psiha
  • ishrana
  • kretanje
  • pitanja vezana za rad
  • samosv(ij)est
  • životne krize
  • seksualnost i zaštita
  • trudnoća i porođaj
  • Materinstvo i Očinstvo
  • odgoj
  • partnerstvo
  • kao i mnogo više

Nudimo Vam zaštićeno m(j)esto, na kojem žene i d(j)evojke mogu biti medžu sobom – ovo isto važi naravno i za muškarce.

Institut za žensko i muško zdravlje sastoji se iz tri zdravstvena centra za sve žene, muškarce, roditelje, d(j)vojke i dečke i nalazi je na više m(j)esta:

  • FEM (21. okrug)
  • FEM Süd (10. okrug)
  • MEN (10. okrug)
  • FEM Elternambulanz (16. okrug)
  • FEM Süd Frauenassistenz (12. okrug)
  • MEN Via